salam be hame dostaye mehrabonam ke bad

az  salha ke az negh negh migzare bazam

 yadam mikonan hamatono dos daram va

 motmaen bashid be yadetoooooooooon hastam

va faramosh kardani nistid