salam be hameye dostaye

mehrabonam merci behem sar mizanid azam

mikhaid beroz  konam ama be

khatere darsam felan nemitonam

 ama ye roz daste poooooore

pooooooooooooooooor miam

 moraghebe khodeton bashid