تماشاگران[tamashagaran.ir]- گزارش ها از آفریقای جنوبی حاکی از آن است که بیش از سی پسربچه طی یک ماه گذشته در اثر عمل غیر حرفه ای ختنه جان خود را از دست داده اند.

 تماشاگران را ببینید و لذت ببرید| www.tamashagaran.ir | برای تمام سنین و سلیقه ها...كلیك كنید تا باور كنید

به گزارش تماشاگران به نقل از  بی بی سی بیشتر این پسربچه ها در منطقه دماغه شرقی آفریقای جنوبی و بعد از آنکه توسط افراد ناوارد ختنه شدند، جانشان را از دست دادند. ختنه آنان بدون تجهیزات بی هوشی و با استفاده از وسائل سنتی انجام شده بود.

یکی از سخنگویان اداره بهداشت منطقه گفت مقامات همه ساله مجبورند صدها پسربچه را از مراکز غیرقانونی ویژه جشن تکلیف که عمل ختنه در آنها انجام می شود، نجات دهند.

مرگ ناشی از عمل ختنه غیرحرفه ای در آفریقای جنوبی زیاد اتفاق می افتد.

بسیاری مواقع برای این عمل از چاقوهای بسیار تیزی که ضد عفونی نشده اند، استفاده می شود.

ختنه بخشی از مراسم سنتی تکلیف پسران در میان قبایل آفریقای جنوبی است و مقامات این کشور برای پایان دادن به عمل ختنه توسط افراد ناوارد و غیر حرفه ای تلاش زیادی می کنند.

در سال 2001 دولت آفریقای جنوبی طرحی را تصویب کرد که برای انجام هر عمل ختنه کسب جواز از مسئولان بهداشتی را الزام آور می کرد ولی رهبران قبایل معترض بودند که این تصمیم دخالت در حقوق جامعه آنهاست