بازم سلام ممنونم از نظراتون در باره وبلاگم داداشی که الان این نوشته رو

میخونی منظورت از حق چیه من نه تو دعواهای شما بودم که بخوام قضاوت

کنم چیزایی که تو درو همسایه میبینم بر عکس حرفات. حرفات بر عکس

 حرف های دشمنامونه پس این دعوا 3 قسمته یه قسمت امثاله من یه

قسمت

 امثاله تو یه قسمتم کسایی که باعثه اصلین  من که گفتم طرف هیچ کدوم

 نیستم  فقط طرفه کشورمم چرا باید جوونا ها سر حقی که معلوم نیست

چیه و بعد از باختن اقای موسوی این حرفا شروع شد چرا قبلا از حق نمی

 گفتن حق چیه چند تا ادم پولدار حکومتو بگیرن دستشون جون من حق چیه

 اینو به منم بگید اگه دیدم خوب حقیه از فردا خودم اولین کسیم که تو میدون

ولیعصرمو از حقم دفاع میکنم اگه شما ها شروع نمیکردید خاطر جمع باش پلیسا

 شبانه نمیریختن تو دانشگاه ها و دخترا رو نمیزدم  دوسته منم از کسایی که

 کتک خورده از دسته پلیس ها اما خودش نمی دونه دنباله چی بوده