تقدیم به بهترینم

ماچ وقتی میشی نیاز من اگه نباشی پیش من اشکای چشمامو ببین که میریزه به پای تو بازم که بی قرارمو دلواپس نگاه تو تموم هستی منی بمون همیشه پیش من اگر شدم عاشق تو نزار که بی تاب بمونم لالاییشبلم تویی نزار که بی خواب بمونم دارم برات شعر می خونم شاید به یادم بمونی فقط یه چیز ازت می خوام همیشه عاشق بمونی  دوست دارم خیلی  کمه ولی جز این چیزی نبود واژه هارو ولش کنیم عشقمو از چشام بخون