بخون از خنده روده بر شی

فرق حمام دخترها و پسرها!

یك دختر در حمام
ساعت ۴ بعد از ظهر
۱
ـ لباساشو رو درمیاره٬ رنگ روشن ها رو تو یك سبد و تیره ها رو تو یكی دیگه میگذاره
۳
ـ در كمد رو باز میكنه انواع شامپو و صابون معطر مخصوص پوست صورت٬مو٬ بدن٬ كف پا و
...
رو بیرون میاره و می چینه رو لبه وان
۴
ـ موهاش رو با شامپوی نارگیلی تقویت كننده٬ پرپشت كننده٬ براق كننده و...میشوره و
هفده دقیقه ماساژ میده
۵
ـ یكبار دیگه با همون شامپو موهاشو میشوره
۶
ـ نرم كننده معطر پرتقالی رو به موهاش میماله تا ۶۰ میشماره
۷
ـ سی و پنج دقیقه زیر دوش می مونه.خوب آخه باید خیالش راحت بشه كه تمام مواد
شیمیایی از موهاش پاك شده. وگرنه بعد از حموم موها وز میكنه
۹
ـ موهاش رو حسابی می چلونه٬ حوله رو مثل عمامه می پیچه دور سرش. تو آیینه خودشو
ورانداز میكنه. از اینكه در اثر كشش حوله چشم و ابروش كشیده شده٬ احساس خوشگلی می
كنه و یه ماچ گنده واسه عكس خودش تو آیینه میفرسته
۱۰
ـ خوشحالیش زیاد دوام نمیاره. چون یه جوش سرسیاه بی اجازه نوك دماغش سبز شده
۱۲
ـ حوله ش رو می پوشه و میره به اتاقش .
۱۳
ـ چهل بار لباس می پوشه و در میاره تا انتخاب كنه
۱۴
ـ ۴۸ دقیقه پشت میز توالت می شینه و آرایش میكنه
ساعت ۸ شب
یك پسر در حمام
ساعت ۴ بعد از ظهر
۱
ـ همون طور كه رو تخت نشسته ٬ لباساشو میكنه. هر كدوم رو پرت میكنه یه گوشه اتاق
۲
ـ نیم وجب حوله رو میگیره و میره به سمت حموم
۳
ـ می ایسته جلوی آیینه. شكمش رو میده تو. بازو میگیره. فیگور چپ٬ فیگور راست٬ نیم
ساعت قربون صدقه خودش میره٬ (این قدوبالا رو ببین چه كرده .لای لای لالای لای)مامان
جونش هم از تو آشپزخونه تایید میكنه
۴
ـ زیر بغلش رو بو میكنه و رنگ چهره ش بر میگرده. سبز٬ آبی٬ بنفش
۵
ـ در كمد شامپو ها رو باز نمیكنه چون اصلا توش چیزی نداره
۷
ـ با همون صابون صورت و مو و بدنش رو هم میشوره
۸
ـ نرم كننده مو؟؟؟ برو بابا
۹
ـ زیر دوش میگوزه و به خاطر اكو شدن صداش تو حموم ٬كر كر میخنده
۱۲
ـ از زیر دوش میاد بیرون و یكهو می بینه یادش رفته بوده در حموم رو ببنده. و همه
فرش و كف خونه خیس شده.( بیخیال...مامان خشك میكنه
۱۳
ـ حوله فسقلیش رو می پیچه دور باسنش و همون طور خیس خیس میره تو اتاق
۱۴
ـ حوله خیس رو پرت میكنه رو تخت و ۲ دقیقه ای لباس می پوشه