یه آلمه عشق

گل مریم... گل نیلوفر... گل یاس...

گل شبنم... گل اقاقیا... گل سرخ...

گل نرگس... یه سبد گل...

یه بغل عشق... یه خونه پر از محبت...

سوزان و پر حرارت... لبریز از طراوت...

سرشار از مودت ... نقشینهء نگاهت

شاد و خندان و بهاری ...

تقدیم به تو گل عشقم...

Image hosting by TinyPic